Liefde, intimiteit en seksualiteit

Een thema dat nog altijd onderbelicht blijft in de ouderenzorg. Waar we binnen de persoonsgerichte zorg uitgaan van behoeften en gewoontes, blijft dit thema vaak nog onbesproken.

Tineke Roelofs promoveerde in 2018 aan de Tilburg University op dit onderwerp. Zij komt op basis van haar onderzoek tot de volgende aanbevelingen:

-Bekijk intimiteit en seksualiteit niet als geïsoleerde thema’s voor bewoners en hun partners. Ze maken deel uit van hun hele levens- en liefdesgeschiedenis.

-Zorg dat ethische kwesties in alle openheid besproken kunnen worden, vanuit het perspectief van de bewoners.

-Vergroot bij medewerkers kennis over liefde, intimiteit en seksualiteit.

-Onderzoek hoe de privacy van bewoner en partner verbeterd kan worden.

-Stimuleer de implementatie van persoonsgerichte zorg.

-Vermijd een te beschermend zorgparadigma wat betreft gevoelige onderwerpen.

-Bied ruimte voor een holistisch mensbeeld in de verpleeghuiszorg.

-Zorg voor draagvlak van beleid in de hele zorgorganisatie.

Bron: tilburguniversity.nl

Graag draag ik bij aan het bespreekbaar maken van dit onderwerp, op beleids- of werkvloer niveau. Middels casus bespreking, theater, stellingen en praktische tips werken we aan dit thema.