Dementie en onbegrepen gedrag

Binnen dit thema verzorg ik presentaties of lezingen, trainingen, workshops en scholingstrajecten. Steeds gebaseerd op het feit dat het gaat om mensen met dementie die een beschadigd brein hebben. Als je weet wat er in het brein gebeurt, is de stap naar de vaardigheid om daarmee om te gaan iets makkelijke te maken.

Improvisatietechnieken helpen enorm om het contact met mensen met dementie te verbeteren, graag laat ik andere ervaren wat dit kan opleveren. De hedendaagse kennis wordt daarbij omgezet in praktische toepassingen en vaardigheden.

Ieder gedrag heeft een aanleiding, als we die weten te vinden, is ook beïnvloeding hiervan mogelijk. Verschillende hulpmiddelen zijn hierbij ondersteunend, de theorie van Kitwood over persoonsgerichte zorg en de herkomst van gedrag, het principe dat de sleutel voor het beïnvloeden van gedrag ligt in de momenten dat het er niet is, en reflectie op eigen handelen.

De Zorgstandaard Dementie 2020 is voor mij een belangrijke onderlegger.

Als consulent bij het CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise, kom ik regelmatig in de echte praktijk en werk ik samen met anderen, om gedrag beter te doorgronden en te daadwerkelijk te beïnvloeden.

Samen met Barbara Oppelaar schreef ik hierover 2 boeken, uitgegeven door Ervarea:
De dementie van Jet en Harrie (2015, inmiddels vijfde herziene druk)
Bij mij doet ze dat nooit (2019, eerste druk)

Deze boeken kan je hier bestellen.