Home

Vanuit jarenlange praktijk ervaring en het meer dan 20 jaar verzorgen van trainingen, scholingen en theatervoorstellingen in de zorg, ondersteun ik graag organisaties, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers in de zorgverlening en begeleiding aan anderen.

Mijn belangrijkste missie is bijdragen aan een leven van waarde voor mensen die van zorg afhankelijk zijn. Ik werk hieraan door het geven van trainingen, waarvan de inhoud aansluit op de eigen (werk)situatie en die dichtbij de eigen kennis en ervaring van de deelnemers blijft. Het resultaat is een training met een grote mate van herkenbaarheid en uitkomsten die die de volgende dag direct toepasbaar zijn.

Ervaringsleren en borging zijn daarbij belangrijke ingrediënten. Iedere training kent een mix van oefeningen, reflectie en stukjes theorie, met een directe vertaling naar de praktijk.
Met daarbij nog de overtuiging dat leren leuk moet zijn!

Veel trainingen, zeker in de zorg, zijn gericht op verandering van gedrag. Ik geloof erin dat verandering van gedrag begint bij je eigen overtuiging. Als je bijvoorbeeld van mening bent dat alle mantelzorgers overbelast zijn, is het heel moeilijk om met hen over samenwerking te praten. Vanuit de overtuiging kan je in beeld brengen welke competenties nodig zijn om tot verandering van gedrag te komen. Langs deze weg worden de trainingen en scholingen opgebouwd.

Graag kom ik vrijblijvend met je in gesprek om mee te denken hoe we samen de kwaliteit van leven van mensen die van zorg afhankelijk zijn, positief kunnen beïnvloeden.

Jan van der Hammen
januari 2022