Persoonsgerichte zorg

Na ROT, Validation, belevingsgerichte zorg en bijvoorbeeld vraag gestuurde zorg is de term van het moment persoonsgerichte zorg. En dat is niet voor niets. Ieder mens is anders, heeft zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen levensgeschiedenis, de eigen behoeftes en emoties.

In de afgelopen 15 jaar heeft veel nadruk gelegen op de processen, van maaltijd tot verpleegtechnisch handelen, van activiteit tot palliatieve zorg. Maar wie kijkt er met de cliënt mee of al die processen, protocollen en procedures ook aansluiten bij het levensritme van de individuele mens, de eigen gewoontes en behoeften?

Uit eigen ervaring, maar ook uit recent onderzoek, blijkt dat het welzijn voor mensen die van zorg afhankelijk zijn voor een belangrijk deel bepaald wordt door het gevoel erbij te horen en van betekenis te zijn. Dit vereist een verandering in denken en gedrag. Graag inspireer en ondersteun ik organisaties en teams daarbij. Op het niveau van overtuiging, competenties en gedrag