Liefde, intimiteit en seksualiteit

Binnen de persoonsgerichte ouderenzorg gaan we uit van ieders behoeften en eigen gewoontes. Toch blijft één onderwerp vaak onbesproken: Liefde, intimiteit en seksualiteit.
En dat is niet zoals het zou moeten zijn. Middels theater en het spelen in filmpjes heb ik al eerder mogen bijdragen aan het uit de taboesfeer halen van dit onderwerp

Tineke Roelofs promoveerde in 2018 op dit thema aan de Tilburg University. Op basis van haar onderzoek komt ze tot een reeks van aanbevelingen:

– Bekijk intimiteit en seksualiteit niet als geïsoleerde thema’s voor bewoners en hun partners. Ze maken deel uit van hun hele levens- en liefdesgeschiedenis.

– Zorg dat ethische kwesties in alle openheid besproken kunnen worden, vanuit het perspectief van de bewoners.

– Vergroot bij medewerkers kennis over liefde, intimiteit en seksualiteit.

– Onderzoek hoe de privacy van bewoner en partner verbeterd kan worden.

– Stimuleer de implementatie van persoonsgerichte zorg.

– Vermijd een te beschermend zorgparadigma wat betreft gevoelige onderwerpen.

– Bied ruimte voor een holistisch mensbeeld in de verpleeghuiszorg.

– Zorg voor draagvlak van beleid in de hele zorgorganisatie.

Bron: tilburguniversity.nl

Graag ondersteun ik organisaties of teams bij dit thema, op beleids- of werkvloerniveau. Door middel van casusbesprekingen, theater, stellingen en discussie maak ik het thema bespreekbaar en vooral ook laagdrempelig.