Samenwerken met het netwerk

De participatie maatschappij,
“we moeten mantelzorgers meer betrekken”,
verwachtingen die niet overeenkomen,
“daar betaal ik toch voor” of “daar zijn jullie toch voor”?

Van welke kant je het ook bekijkt, het belang van samenwerking van professional en netwerk is nog nooit zo groot geweest. Of het nu gaat om levensverhaal of achtergronden van gedrag of over het feit dat het aantal ouderen verder toeneemt en de beroepsbevolking af, we hebben elkaar meer dan ooit nodig.
Spanning in deze relatie heeft direct effect op de kwetsbare mens, die van beiden afhankelijk is. Op verschillende manieren ondersteun ik dit proces: door scholing van professionals, gesprekken met mantelzorgers, thema- en familie-avonden en bijeenkomsten van netwerk en professional samen, waar mogelijk ook met de cliënten zelf. Een echt gesprek over zorg in de driehoek.

Op dit vlak is er nog veel te winnen, vanuit de eigen ervaringen op de werkvloer en als manager, maak ik het thema toegankelijk en bespreekbaar, met winst voor alle betrokkenen.