Advies

Ook door middel van advisering en ondersteuning kan ik organisaties van dienst zijn . Als verpleegkundige en later vele jaren als manager in de ouderenzorg, ken ik het werkveld goed. Ik heb in die periode ruim 10 jaar mee mogen ontwikkelen aan het realiseren van kleinschalig wonen in Nederland, waarbij gebouw, inrichting, zorgconcept, inbedding in buurt of stad en financiering belangrijke onderdelen waren. Deze kennis en ervaring, in combinatie met de hedendaagse kennis van de dementie, zet ik graag in bij ondersteuning van visieontwikkeling, het traject van visie naar praktijk en (ver)bouwprojecten.

Visie ontwikkeling
Realisatie en uitvoering begint in mijn overtuiging bij een gezamenlijk gedragen visie. Door middel van werkvormen en de principes van creatief denken, ondersteun ik graag dit proces. Niet alleen een mooi geformuleerde visie maar ook het geven van praktisch handen en voeten daaraan, hoe ziet de visie er dan uit in de praktijk?

Van visie naar realisatie
Of het nu gaat om het zorgconcept, (ver)bouw of inrichting, al deze factoren dragen bij aan een veilige en huiselijke omgeving. Extra van belang voor mensen met een ouderwordend- en/of beschadigd brein. Vanuit onderzoek en ervaringen is veel kennis ontstaan over zaken die er echt toe doen. Hoewel het altijd de mens is die invulling geeft aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen, kunnen gebouw, inrichting en materiaal hierbij mee of tegen werken. Graag deel ik mijn kennis en ervaring en mijn netwerk dat ik in al die jaren heb opgebouwd.

Een omgeving die stimuleert
In de zorg voor mensen met dementie stellen we veel vragen: “Heeft u zin om…,?” “Wilt u misschien…?” Het stellen van vragen echter veroorzaakt vaak stress met als gevolg dat men het uit de weg gaat; “Nee, ik heb hoofdpijn…” “Nee dat heb ik mijn hele leven al gedaan”. Het creëren van een benadering en omgeving die stimuleert (aanbod doet) leidt ertoe dat mensen met dementie als vanzelf in gesprek komen, als vanzelf in beweging en als vanzelf tot activiteit. Ik kom er graag over vertellen.

Waarom dit niet werkt…