Training en scholing

Op basis van een scholingsvraag doe ik graag een voorstel, waarin mijn visie op leren uitgangspunt is en toepassing in de praktijk het doel. Daarbij komt de borging al voor aanvang van de training aan de orde.

Vaak kies ik voor een na stap 1 komt stap 1 benadering, niet vooraf het hele traject uitzetten maar na een eerste verkenning een nadere invulling in onderling overleg.

Veel van mijn scholingen zijn geaccrediteerd door V&Vn en levert dus punten op voor het kwaliteitsregister V&V.

Kwaliteitsregister Logo RGB 2

Dankzijn mijn registratie bij het CRKBO zijn training en scholing vrijgesteld van BTW.
Theater en acteren zijn wel BTW plichtig, tegen het lage BTW tarief.